Teatr Miejski w Lesznie

Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka


Menu główneLeszno pełne kultury, czyli teatr dla wszystkich

14 września 2020
{n_title2}
Z radością donosimy, że tej jesieni - obok wielu premierowych tytułów - zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjno-popularyzatorskich, które wzbogacą ofertę naszego Teatru o propozycje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Już od przełomu września i października uruchamiamy...

1. Warsztaty teatralne dla dzieci (dedykowane uczniom szkoły podstawowej) - wykorzystujące formę zabawową do prezentacji podstawowych pojęć teatralnych i rozbudzania wrażliwości artystycznej. Ćwiczenia zogniskowane będą wokół podstawowych zadań aktorskich. W trakcie spotkań dzieciaki pracować będą nad ruchem, swobodą zachowania się na scenie, sposobami pamięciowego opanowania materiału, dykcją i recytacją tekstu. Warsztaty doprowadzić mają do powstania krótkiego spektaklu, który na zakończenie warsztatów zaprezentowany zostanie na naszej scenie i - o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna - będzie otwarty dla publiczności. Warsztaty prowadzić będzie nasz aktor Marek Prałat.

2. Czytania dramatów z udziałem widzów oraz aktorów-amatorów, chętnych do występu przed publicznością i gotowych do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest interpretacja tekstu literackiego i prezentacja na scenie. Za przygotowanie spotkań pod kątem merytorycznym odpowiedzialni będą zaproszeni reżyserzy (nad każdym czytaniem będzie pracował ktoś inny). Osoby czytające zostaną wyłonione w drodze przesłuchań spośród ochotników (młodzieży i osób dorosłych), którzy zgłoszą się do castingu. Wybrani ochotnicy wezmą udział w kilku próbach, a następnie w publicznym czytaniu wybranego utworu literackiego. Spotkania organizowane będą raz w miesiącu.

3. "Salon artystyczny" - cykliczne comiesięczne spotkania z najpiękniejszymi wierszami, odbywające się w kameralnej atmosferze. Wiersze czytać będą zaproszeni aktorzy, pochodzący z różnych miast Polski, a każde spotkanie poświęcone będzie wybranemu autorowi lub tematowi. Idea "Salonu artystycznego" nawiązuje do prowadzonego od 2002 r. przez Annę Dymną "Krakowskiego Salonu Poezji". Opiekunem "Salonu artystycznego" będzie doświadczona reżyserka teatralna Julia Wernio.

4. „Teatr wyobraźni” – warsztaty dla młodzieży szkół średnich, polegające na udramatyzowanym czytaniu krótkich tekstów, odsłaniające kulisy teatru, pokazujące jego „teatralność” i mechanizmy współtworzące język sceny. Czytaniu tekstów towarzyszyć będzie projektowanie różnorodnych możliwych sposobów jego scenicznej prezentacji (poszukiwanie dźwięków, intonacji, przestrzeni, odkrywanie nieoczywistych znaczeń i płaszczyzn interpretacyjnych). W zajęciach wykorzystane będą także elementy teatru radiowego. Warsztaty poprowadzi reżyser, dramatopisarz i nauczyciel akademicki - dr Tomasz Man.

5. Warsztaty teatrologiczne dla nauczycieli - zajęcia poświęcone będą m.in. analizie spektaklu teatralnego oraz próbie definicji recenzji teatralnej jako gatunku literackiego (określenie charakterystycznych cech formalnych, wskazanie najczęstszych błędów etc.). Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się także wyodrębniać części składowe przedstawienia i wskazywać ich funkcję. Zajęcia będą miały również wymiar praktyczny - jednym z tematów będą m.in. sposoby na kreatywne wykorzystanie sztuki teatru w procesie dydaktycznym. Spotkania poprowadzi krytyk teatralny Tomasz Domagała.

 

Jednym z podstawowych założeń proponowanych zajęć jest ich nieograniczona dostępność dla wszystkich zainteresowanych, dlatego udział we wszystkich zajęciach JEST BEZPŁATNY.
Wkrótce ogłosimy pierwsze nabory - na warsztaty teatralne i czytania dramatów, zatem śledźcie naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych.

Czekamy na Was w teatrze! Serdecznie zapraszamy!


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo - Instytucja Kultury Miasta LesznaLogo - SWW

Partnerzy

Przejdź na stronę: Logo Ciesiółka Auto Group

Stopka

Zamknij