Teatr Miejski w Lesznie

Nabór na stanowisko Głównej Księgowej / Głównego Księgowego

15 października 2020
{n_title2}
Teatr Miejski w Lesznie ogłasza nabór na stanowisko Głównej Księgowej / Głównego Księgowego
I. Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać:

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
• wykształcenie wyższe kierunkowe, rekomendacje mile widziane
• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących instytucji kultury oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

II. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
• życiorys,
• list motywacyjny,
• kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kserokopię dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności,
• informacje kandydata o dodatkowych posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie, prosimy składać w siedzibie Teatru Miejskiego w Lesznie przy ul. Narutowicza 69, 64-100 Leszno w sekretariacie na I p. (pokój 121), w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 02.11.2020 r., nr tel.: 65/ 529 92 70

IV. Inne informacje
Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomioneInstytucja Kultury Miasta Leszna Instytucja współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Bilety 24 Maskarada

Stopka

Zamknij