Teatr Miejski w Lesznie

Teatr wyobraźni - warsztaty teatralne dla młodzieży

Teatr wyobraźni - warsztaty teatralne dla młodzieży
 

Opis

W trakcie warsztatów uczestnicy pod okiem reżysera czytać będą teksty dramatyczne, dokonując ich interpretacji i realizując podstawowe zadania aktorskie.
Zajęcia skoncentrowane będą wokół języka teatru, elementów współtworzących ten język i budujących sceniczny przekaz. Czytaniu tekstów towarzyszyć będzie projektowanie różnorodnych możliwych sposobów jego scenicznej prezentacji (poszukiwanie dźwięków, intonacji, przestrzeni, odkrywanie nieoczywistych znaczeń i płaszczyzn interpretacyjnych). W zajęciach wykorzystane będą także elementy teatru radiowego.

Literatura stanie się zatem punktem wyjścia nie tylko do poznania "składników" współtworzących sceniczny przekaz, ale także inspiracją do twórczego myślenia i świadomego kształtowania ekspresji własnej uczestników. Udział w zajęciach służyć ma również rozwijaniu swobody wypowiedzi, rozbudzaniu wyobraźni oraz uczeniu odwagi w autoprezentacji i formułowaniu poglądów.

Warsztaty poprowadzi reżyser, dramatopisarz i nauczyciel akademicki, wykładowca Akademii Teatralnej we Wrocławiu - dr Tomasz Man.


Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o przesłanie zgłoszenia na adres: eduteatr@teatrmiejskileszno.pl
O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu "Edukacja kulturalna" realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
 

Teatr wyobraźni - warsztaty teatralne dla młodzieży


{text}{text}

Stopka

Zamknij