Teatr Miejski w Lesznie

Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka


Menu główneOgłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sali audytoryjnej Teatru Miejskiego w Lesznie” AKTUALIZACJA

10 sierpnia 2020
{n_title2}
Teatr Miejski Leszno zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym nr 01/07/2020 pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sali audytoryjnej Teatru Miejskiego w Lesznie.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia sali audytoryjnej w której skład wchodzi: wykładzina podłogowa, system podestów z płyt podłogowych oraz fotele teatralne. Data ogłoszenia przetargu: 18.07.2020
Szczegółowy zakres zamówienia oraz wszelkie warunki składania ofert zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji zamówienia do 10.09.2020 r.
Zamawiający: Teatr Miejski w Lesznie
Termin składania ofert: 28.07.2020r. godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Teatr Miejski w Lesznie, ul. G.Narutowicza 69, 64-100 Leszno – Dział księgowości. Oferty można składać w dni pracujące w godzinach od 8:00-15:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.07.2020r. o godz. 12:30
Zamówienie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury – umowa nr 00632/20/FPK/DEK
Pliki do pobrania dotyczące przetargu można pobrać klikając poniższy link https://drive.google.com/drive/folders/1nWtVozjhsv-Pl1oEFkMpU1btqV7MkKov?usp=sharing Informacja z otwarcia ofert W dniu 28.07.2020r. o godz. 12:30 odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej na której dokonano publicznego otwarcia otrzymanych ofert.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 320 000,00 zł brutto.
Termin składania ofert upłynął dnia 28.07.2020 r. o godz. 12:00:00.

Do tego terminu wpłynęły łącznie trzy oferty:
Oferta nr 1 złożona przez TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. Cena: 1 071 282,03 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy.
Oferta nr 2 złożona przez Cavea Design Sp. z o.o., ul. Piastowska 8D lok. 3, 30-211 Kraków. Cena: 344 400,00 zł brutto. Okres gwarancji: 61 miesięcy.
Oferta nr 3 złożona przez FPN Kartuzy Witold Stec, ul. Gdańska 41, 83-300 Kartuzy. Cena: 285 163,20 zł brutto. Okres gwarancji: 61 miesięcy.

Przystąpiono do oceny ofert.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Przetarg nieograniczony pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sali audytoryjnej Teatru Miejskiego w Lesznie”
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019 poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sali audytoryjnej Teatru Miejskiego w Lesznie” w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Cavea Design Sp. z o.o., ul. Piastowska 8D lok. 3, 30-211 Kraków.
Ogłoszenie o wyborze na stronie BZP – https://bzp.uzp.gov.pl Poniżej dokument wyboru oferty. Dziękujemy za złożone oferty.Logo - Instytucja Kultury Miasta LesznaLogo - SWW

Partnerzy

Przejdź na stronę: Logo Ciesiółka Auto Group

Stopka

Zamknij